Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
poniedziałek 26 sierpień 2019

Starostowie Małopolskiego I Święta Zboża…

            Zboża niemalże zniknęły już z pól nie tylko Miechowszczyzny, ale i Małopolski. Zwiastuje to czas świętowania i dziękczynienia za tegoroczne plony. Tegoroczne XIX Dożynki Powiatu Mi...

Transport uczniów do szkół

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 europn. „Przewóz...

Znak: ROŚI.271.3.2019

       Słaboszów, 2018-08-19 Znak: ROŚI.271.3.2019           O G Ł O S Z E N I E o wszczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w ...

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopola…

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopolan nie zapłaci podatku Od sierpnia zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która gwarantuje zwolnienie z PIT z przychodó...

Rozmiar tekstu:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Kalina Wielka

W dniu 20.09.2017r,. nastąpił odbiór wykonanego zadania pn. „ Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kalina Wielka – do pól o długości 620mb .” Wykonawcą robót był Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych „ WALOR”, Bosutów, ul. Wiśniowa 28, 32-086 Węgrzce. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową z dnia 16.08.2017r. Nr ROŚI.271.1.2017.

Zakres prac objętych odbiorem obejmuje:

* Roboty pomiarowe- 0,620 km,

* Roboty ziemne, koryto gł. 20cm pod podbudowę szer.3,20m-396,80m3,

* Wyrównanie istn. Podbudowy tłuczniem – korpus drogi – 20,00m3,

* Podbudowy z kruszyw łamanych w-wa dolna gr. 20cm – 1.984,00m2,

* Podbudowa z kruszyw łamanych w-wa górna gr. 8cm – 1.984,00m2,

* Nawierzchnia z mieszanek min.-.bit.asf.w-wa ścieralna gr. 5cm – 1.860,00m2,

* Mech. plantowanie pow.gruntu-pobocza obustronnie – 310,00m2

Nawierzchnia bitumiczna gr. 5cm

Długość km 0,620- szerokość m 3,0 - grubość cm 5,

Podbudowa km 0,620 - pobocza km 0,620 – odwodnienie km 0

Uwagi komisji : Prace zostały wykonane w terminie tj. do 20.09.2017r.

jakość wykonania: dobra

Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości: 67.055,66 zł, pozostałą część stanowił budżet gminy                  tj: 67.055,67 zł

Wartość robót objętych odbiorem brutto: 134.111,33zł

b_150_100_16777215_00_images_009.jpg