Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
sobota 23 październik 2021

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaś…

W wyniku rozstrzygniętego przetargu -  Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie Wielkiej w dniu 15 października 2021 roku dokonała zakupu „średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” marki Renault D16 4 x 4...

Mobilne konsultacje dotyczące Funduszy E…

Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Swoje pomysły skonsultować będzie można podczas tzw. Mobilnego...

Ekodoradca

Uprzejmie informujemy, że od 01 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Słaboszowie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze", w którym ekodoradca Pani Małgorza...

Informacja o punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gminie Słaboszów

Wójt Gminy w Słaboszowie wykonując obowiązek wynikający z art. 3 ust.2 pkt.9 ppkt. d, e ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2020. poz.1439 ze zm.) informuje, co następuje:

Firma Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o. o. w Krakowie jest zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020. poz.1893 ze zm.). Odpady tego rodzaju o kodach 200135*, 200136 nie pochodzące z gospodarstw domowych, zbierane są w PZOP przy ul. Marii Konopnickiej 30 w Miechowie, odpłatnie zgodnie z cennikiem przedsiębiorcy prowadzącego Punkt.

Dwa razy w roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów na terenie Gminy Słaboszów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest przez firmę MPGO sp.z o.o. nieodpłatnie, podczas mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych (sprzed posesji). Powyższy odbiór wymaga wcześniejszego zgłoszenia firmie ilości oddawanych odpadów.

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 37 cyt. wyżej ustawy dystrybutor sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany.

Podobny obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu ciąży również na przedsiębiorcy prowadzącego punkt serwisowy (art. 40 cyt. powyżej ustawy)

 

Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Wykaz podmiotów wpisanych do RDR na terenie Gminy Słaboszów

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Słaboszów:

 

L.P

Nazwa przedsiębiorcy

Adres siedziby

NIP

1.

Usługi Asenizacyjne Agnieszka Iwan

Jakubowice 99, 28-440 Działoszyce

6621717269

2.

Firma „FEKO” Mieczysław Uzarewicz

Ul. Moniuszki 2, 28-440 Działoszyce

6620057529

3.

Usługi Asenizacyjne, Zbigniew Iwan

Jakubowice 99, 28-440 Działoszyce

6621277132

4.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie

Ul. Racławicka 41, 32-200 Miechów

6591547904

5.

 AUTO AS Grzegorz Iwan

Jakubowice 99, 28-440 Działoszyce

6621594909

6.

Grzegorz Sznajderski  Usługi Asenizacyjne

Ul. Krakowska 42B, 28-440 Działoszyce

6621275386

 

 

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

 

L.P

Nazwa przedsiębiorcy

Adres siedziby

NIP

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak

Oś. Sady 20/2, 28-340 Sędziszów

6562240681

2.

MIKI Recykling Sp. z o.o.

Ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków

6762279446

3.

REMONDIS Kraków Sp. z o.o.

Ul. Półłanki 64

6792587750

4.

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarski Odpadami Sp. z o.o.

Ul. Barska 12, 30-307 Kraków

6762460430

5.

P.U.H Eco Tech Karol Wiśniewski

Ul. T. Kościuszki 65c

6591974712

6.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski

Ul. Nad Drwiną 33,30-841 Kraków

6790009598

 

Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Słaboszów

Czytaj więcej: Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Słaboszów

 JAK SEGREGOWAĆ     Czytaj więcej: Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Słaboszów

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u możesz sprawdzić m.in. na stronie internetowej swojej gminy.

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw? Po kolei.

Karton po mleku to przykład opakowania wielo-materiałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni.

Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO). Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

Nadal masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad? Skorzystaj z naszej ściągi poniżej.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wyrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wyrzucać

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER

Należy wyrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie należy wyrzucać

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

SZKŁO

Należy wyrzucać

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wyrzucać

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

UWAGA

Niektóre gminy zapewniają osobne pojemniki na szkło bezbarwne i kolorowe.

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wyrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia

Nie należy wyrzucać

 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

INFORMACJA ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW !

W związku ze zmianą terminu wywozu odpadów komunalnych w miejscowości Buszków, Urząd Gminy w Słaboszowie zwraca się z prośbą do mieszkańców o dokładne zapoznanie się z harmonogramem odbioru i zwracanie uwagi na daty w nim zawarte !

Jednocześnie informujemy, że daty odbioru odpadów zaznaczone kolorem czerwonym w harmonogramie, dotyczą tylko odpadów zmieszanych (pojemnik) oraz odpadów biodegradowalnych (worek brązowy) i obowiązują w miesiącach letnich tj. od kwietnia do października.