Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
sobota 23 październik 2021

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaś…

W wyniku rozstrzygniętego przetargu -  Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinie Wielkiej w dniu 15 października 2021 roku dokonała zakupu „średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” marki Renault D16 4 x 4...

Mobilne konsultacje dotyczące Funduszy E…

Specjaliści z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Swoje pomysły skonsultować będzie można podczas tzw. Mobilnego...

Ekodoradca

Uprzejmie informujemy, że od 01 października 2021 roku w Urzędzie Gminy w Słaboszowie funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze", w którym ekodoradca Pani Małgorza...

Rozmiar tekstu:

Wójt Gminy w Słaboszowie wykonując obowiązek wynikający z art. 3 ust.2 pkt.9 ppkt. d, e ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2020. poz.1439 ze zm.) informuje, co następuje:

Firma Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o. o. w Krakowie jest zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020. poz.1893 ze zm.). Odpady tego rodzaju o kodach 200135*, 200136 nie pochodzące z gospodarstw domowych, zbierane są w PZOP przy ul. Marii Konopnickiej 30 w Miechowie, odpłatnie zgodnie z cennikiem przedsiębiorcy prowadzącego Punkt.

Dwa razy w roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów na terenie Gminy Słaboszów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest przez firmę MPGO sp.z o.o. nieodpłatnie, podczas mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych (sprzed posesji). Powyższy odbiór wymaga wcześniejszego zgłoszenia firmie ilości oddawanych odpadów.

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 37 cyt. wyżej ustawy dystrybutor sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany.

Podobny obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu ciąży również na przedsiębiorcy prowadzącego punkt serwisowy (art. 40 cyt. powyżej ustawy)

 

Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.