Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
czwartek 24 październik 2019

Premia na rozpoczęcie działalności pozar…

Do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, f...

Strategia Rozwoju Województwa "Mało…

Marszałek Województwa Małopolskiego pan Witold Kozłowski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa "Małopolska 2030" i zgłaszania  projektów przedsięwzięć ...

Informacja o wyniku przeprowadzonego prz…

  Słaboszów dnia 07.10.2019. r.   Znak:ROŚI.6840.4.2018       INFORMACJA   o wyniku przeprowadzonego przetargu   Wójt Gminy Słaboszów   podaje do publicznej wiadomości że w dniu 04.10.201...

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU UŻYTKOWEGO

Słaboszów dnia 08.07.2019 r.

Znak:ROŚI.7151.1.2019

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że został przeznaczony do wynajmu lokal użytkowy o powierzchni łącznej 85,04 m2 znajdujący się w budynku komunalnym nr 54 (remiza

 

OSP) w Kalinie Wielkiej usytuowanym na działce nr.92/1 o powierzchni 0,1300 ha objętej księgą wieczystą Nr KR1M/00040686/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie, która to nie jest obciążona

 

prawami rzeczowymi ani hipotekami.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów powyższa działka położona jest w całości w terenach oznaczonych jako UP1-tereny usług publicznych.

 

Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.

 

 

Odpłatność za wynajem(miesięczny czynsz najmu) ustala się w wysokości 1773,00 zł za plus 23% podatek VAT. Najemca we własnym zakresie będzie ponosił koszty pobieranej energii elektrycznej,

 

ogrzewania,wywozu nieczystości stałych, wywozu nieczystości płynnych, poboru zimnej wody.

 

 

Lokal został przeznaczony do wynajmu na okres trzech lat z przeznaczeniem na działalność handlową-sklep spożywczo-przemysłowy.

 

 

Uchwałą Nr VI/55/2019 z dnia 28.06 2019 r Rada Gminy w Słaboszowie wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą na okres trzech lat, na wyżej

 

wymieniony lokal użytkowy.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 

 

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY

Słaboszów dnia 08.07.2019 r.

 

Znak:ROŚI.6840.4.2018

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że

 

 

została przeznaczona do sprzedaży nieruchomość położona w obrębie Słaboszów oznaczona jako działka nr 271/1 o powierzchni 0,0174ha.

 

 

Nieruchomość jest własnością komunalną gminy Słaboszów, posiada założoną Księgę

 

 

Wieczystą KW nr KR1M/00044469/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami

 

.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Słaboszów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. działka nr 271/1

 

 

została oznaczona symbolem MNR-tereny zabudowy mieszkaniowej –jednorodzinnej i zagrodowej.

 

 

Opis

 

 

Działka nr 271/1 leży w środkowej części wsi Słaboszów , w bezpośrednim sąsiedztwie

 

 

znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Dojazd do działki drogą gminną. Działka posiada możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i energetycznej. Teren działki

 

 

pochyły z niewielkim spadkiem w kierunku południowo-wschodnim , kształt działki regularny , zbliżony do prostokąta.

 

 

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości

 

 

zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1,2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

 

 

nieruchomościami (t.jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.2096 z póź.zm.) posiadają termin 6 tygodni licząc od dnia 09.07.2019 r r.( nie później niż 21.08. 2019 r.) na złożenie wniosku o

 

 

nabycie nieruchomości.

 

 

W przypadku nie skorzystania z pierwszeństwa przez osoby którym to pierwszeństwo

 

 

przysługuje zgodnie z w/w przepisami o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa

 

 

nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego

 

 

nieograniczonego.

 

 

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosi 4238,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych ) brutto.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 

 

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Słaboszów w Gminie Słaboszów

W miesiącu czerwcu 2019r. nastąpił odbiór zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Słaboszów w Gminie Słaboszów”. Operacja została wykonana przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 26 902,68 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 34 267,95 zł. W ramach inwestycji zainstalowano następujące elementy siłowni plenerowej: prasa nożna/wioślarz, krzesło do wyciskania/prasa ręczna, orbitrek/biegacz, prasa ręczna/wyciąg dolny, ławka/prostownik pleców. Na placu zamontowano również ławkę z oparciem oraz kosz na śmieci.

Czytaj więcej: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Słaboszów w Gminie SłaboszówCzytaj więcej: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Słaboszów w Gminie SłaboszówCzytaj więcej: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Słaboszów w Gminie SłaboszówCzytaj więcej: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Słaboszów w Gminie SłaboszówCzytaj więcej: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Słaboszów w Gminie SłaboszówCzytaj więcej: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Słaboszów w Gminie Słaboszów

Załączniki:
Pobierz plik (Tablica informacyjna siłownia.pdf)Tablica informacyjna siłownia.pdf[ ]146 kB