Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
wtorek 19 luty 2019

Budowa placu zabaw w Słaboszowie

W miesiącu wrześniu 2018r.  zakończono prace związane z budową placu zabaw w miejscowości Słaboszów. Operacja została wykonana przy udziale środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwoci...

Centralny rejestr umów, ugód i porozumi…

CENTRALNY  REJESTR  UMÓW, UGÓD  I  POROZUMIEŃ* 2019       Lp. Data rejestracji umowy Znak sprawy oraz symbol klasyfikacyjny zgodnie z rzeczowym wykazem akt Data zawarcia um...

Remont drogi gminnej Ilkowice - Cybowa

W miesiącu wrześniu odebrano  zadanie pn. „Remont drogi gminnej Ilkowice – Cybowa” Nr K140465 w miejscowości Ilkowice w km 0+300 – 1+350”.

Zakres robót to:

- roboty pomiarowe – 1,050 km,

- zebranie namulisk obustronne – 315 m3,

- wyrównanie istniejącej podbudowy – lokalne – 24,75m3,

- podbudowy z kruszyw łamanych w-wa górna gr. 15 cm – 4.200m2,

- nawierzchnia asfaltowa gr 4 cm w-wa wiążąca – 3.255 m2,

- nawierzchnia asfaltowa gr 4 cm w-wa ścieralna – 3.150m2,

- pobocza obustronne – 84 m3,

Wartość robót ogółem brutto – 279 635,50. w tym środki budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 210 000,00 zł. Wykonawcą robót była firma „MATEX” z Nasiechowic.

Czytaj więcej: Remont drogi gminnej Ilkowice - Cybowa

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Słupów – do pól

W dniu 10.09.2018r. dokonano odbioru wykonania zadania pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Słupów – do pól dł. 1.210 mb”.

Zakres robót obejmował:

-roboty pomiarowe – 1.210 km,

-roboty ziemne, rozplantowanie i zagęszczenie ziemi w korpusie drogi – 980 m3,

-wykonanie koryta drogi – 4. 890 m2,

-wyrównanie podbudowy tłuczniem, lokalne uzupełnienia – 35m2,

-podbudowy z żużla wielkopiecowego w-wa dolna gr. 20 cm – 4.890m2,

-podbudowy z żużla wielkopiecowego w-wa górna  gr. 8 cm – 4.890m2,

-nawierzchnia z mieszanek min-bit.asf. W-wa ścieralna gr. 5 cm -3.710m2,

-pobocza – 60,50m3.

Wykonawcą robót  była firma „MATEX” z Nasiechowic

Wartość robót brutto wyniosła: 353 681,25 zł

Czytaj więcej: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Słupów – do pól

Rewitalizacja terenu w Dziaduszycach

W miesiącu wrześniu w sołectwie Dziaduszyce został odnowiony teren wokół krzyża przy Szkole Podstawowej w Dziaduszycach. Zakres prac obejmował:

-wykonanie krawężnika,

-Odkrzaczenie terenu,

-Wyrównanie terenu,

-Nasadzenie nowych krzewów,

-utwardzenie powierzchni żwirem.

Koszt w/w zadania wyniósł 3 000,00 zł. W przyszłym roku przewiduje się kolejny etap rewitalizacji tego terenu.

Czytaj więcej: Rewitalizacja terenu w Dziaduszycach

 

Festiwal ETNOmania

W miesiącu lipcu w ramach otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego Koło Gospodyń Wiejskich w Nieszkowie wzięło udział w Festiwalu ETNOmania w Wygiełzowie. Festiwal był główną imprezą na Szlaku Rzemiosła Małopolski. Jest to  malowniczo rozciągający się krajobraz i szereg zabytkowych chałup, a także miejsce, w którym można nauczyć się technik rzemieślniczych przy wtórze muzyki folkowej, poznać dawna kulturę. Podczas Festiwalu członkinie KGW Nieszków obejrzały prezentowane warsztaty kulinarne w tym kotłowanie tradycyjnej zacierki, pieczenie chleba, słodkie miodobranie, a także Gospodynie podpatrzyły techniki gotowania i przyrządzania potraw oraz zapoznały się z tajnikami odpowiedniego doboru przypraw. Całkowity koszt zadania to 5 928,73 zł.,

w tym środki z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 5 000,00 zł.

Czytaj więcej: Festiwal ETNOmania