Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
sobota 19 styczeń 2019

Od 1 stycznia 2019 r. skrócony został te…

Od 1 stycznia 2019 r. skrócony został termin przesyłania przez płatników Informacji np. PIT-8C, PIT-11, PIT-11A oraz PIT-R do naczelnika urzędu skarbowego. Wszyscy płatnicy są zobowiązani do przesyłan...

Informacja o wyniku przetargu w miejscow…

Słaboszów dnia 19.12.2018 r.   Znak:ROŚI.6840.6.2018       INFORMACJA   o wyniku przeprowadzonego przetargu   Wójt Gminy Słaboszów   podaje do publicznej wiadomości że w dniu 18.12. 2018 r...

Słaboszów

Sesja Rady Gminy

Na Sesji w dniu 4 października 2018 roku Rada Gminy wysłuchała informacji: dotyczących analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok oraz informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Słaboszów za rok szkolny 2017/2018.

Na Sesji obecni byli i udzielali wyjaśnień Dyrektorzy Szkół Podstawowych  w osobach: Pani Dorota Dubaj  oraz Pan Janusz Schab.

Rada Gminy po wysłuchaniu obszernego uzasadnienia przedstawionego przez Panią Dorotę Dubaj – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach:

 

 

„Rozpatrując wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców

i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach z dnia

27 września 2018 r. Rada Gminy Słaboszów w dniu 04 października 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia Św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Dziaduszycach, z jej mocą obowiązującą od 01 września 2019 r.

W okresie od daty wejścia w życie uchwały do dnia rozpoczęcia jej obowiązywania Szkoła będzie realizować swój plan działań związany z nadaniem imienia Szkole i przygotowaniem uroczystości.  

W uzasadnieniu wniosku o nadanie imienia Św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Dziaduszycach podano między innymi, że wybór Św. Jana Pawła II za patrona Szkoły jest najlepszym, jego postać jest stale obecna w jej życiu, od dwóch lat w szkole odbywają się uroczystości związane z życiem, pontyfikatem i przesłaniem papieża, a wnioskodawcy wyrażają głębokie przekonanie,

że praca, nauka i wychowanie w duchu nauczania Wielkiego Rodaka pozwoli kształtować ludzi światłych, wrażliwych i gotowych do pracy nad dziełem tworzenia świata piękniejszego, lepszego i bardziej sprawiedliwego.”

 

 

podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia „Św. Jana Pawła II „ Szkole Podstawowej w Dziaduszycach.

Ponadto w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym przyjęty został nowy Statut Gminy Słaboszów, który obowiązywał będzie od nowej kadencji Rady Gminy.

W czasie omawianej Sesji przyjęta została „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słaboszów na lata 2019 – 2025”.

 

Czytaj więcej: Sesja Rady Gminy

 

Ranking Rzeczpospolitej

Wśród 10 najlepszych gmin wiejskich są trzy z powiatu krakowskiego ©Fot. Archiwum gminy Zielonki, Zabierzów, Wielka Wieś.

Podkreśla, że w tym rankingu są brane pod uwagę wszelkie formy rozwoju gminy. - Oceniany jest budżet, zadłużenie gmin, wyniki egzaminów uczniów gminnych szkół, działalność przedszkoli, bibliotek, współpraca z organizacjami pozarządowymi. Pod uwagę brana jest także liczba podmiotów gospodarczych, działalność ekologiczna, współpraca gminy z sołectwami, czyli rozwój na wielu płaszczyznach - mówi Elżbieta Burtan.

Gminy wiejskie (zwyciężyły Wisznice z woj. lubuskiego): 5 - Zabierzów; 6 - Wielka Wieś; 8 - Zielonki; 24 - Michałowice; 27 - Koszyce; 30 - Wiśniowa; 179 - Czernichów; 200 - Sułoszowa; 222 - Gołcza; 248 - Siepraw; 272 - Iwanowice; 304 - Kłaj; 322 - Biskupice; 325 - Lubień; 351 - Kocmyrzów-Luborzyca; 352 Jerzmanowice-Przeginia; 359 - Mogilany; 368 - Gdów; 390 - Igołomia-Wawrzeńczyce; 436 - Tokarnia; 446 - Pcim; 565 - Charsznica; 660 - Liszki; 731 - Słaboszów; 762 - Pałecznica; 1120 Koniusza; 1162 - Raciechowice, 1320 - Racławice; 1345 - Radziemice; 1427 Kozłów; 1422 - Książ Wielki.

Remont drogi gminnej Ilkowice - Cybowa

W miesiącu wrześniu odebrano  zadanie pn. „Remont drogi gminnej Ilkowice – Cybowa” Nr K140465 w miejscowości Ilkowice w km 0+300 – 1+350”.

Zakres robót to:

- roboty pomiarowe – 1,050 km,

- zebranie namulisk obustronne – 315 m3,

- wyrównanie istniejącej podbudowy – lokalne – 24,75m3,

- podbudowy z kruszyw łamanych w-wa górna gr. 15 cm – 4.200m2,

- nawierzchnia asfaltowa gr 4 cm w-wa wiążąca – 3.255 m2,

- nawierzchnia asfaltowa gr 4 cm w-wa ścieralna – 3.150m2,

- pobocza obustronne – 84 m3,

Wartość robót ogółem brutto – 279 635,50. w tym środki budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 210 000,00 zł. Wykonawcą robót była firma „MATEX” z Nasiechowic.

Czytaj więcej: Remont drogi gminnej Ilkowice - Cybowa

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Słupów – do pól

W dniu 10.09.2018r. dokonano odbioru wykonania zadania pn. „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Słupów – do pól dł. 1.210 mb”.

Zakres robót obejmował:

-roboty pomiarowe – 1.210 km,

-roboty ziemne, rozplantowanie i zagęszczenie ziemi w korpusie drogi – 980 m3,

-wykonanie koryta drogi – 4. 890 m2,

-wyrównanie podbudowy tłuczniem, lokalne uzupełnienia – 35m2,

-podbudowy z żużla wielkopiecowego w-wa dolna gr. 20 cm – 4.890m2,

-podbudowy z żużla wielkopiecowego w-wa górna  gr. 8 cm – 4.890m2,

-nawierzchnia z mieszanek min-bit.asf. W-wa ścieralna gr. 5 cm -3.710m2,

-pobocza – 60,50m3.

Wykonawcą robót  była firma „MATEX” z Nasiechowic

Wartość robót brutto wyniosła: 353 681,25 zł

Czytaj więcej: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Słupów – do pól

Rewitalizacja terenu w Dziaduszycach

W miesiącu wrześniu w sołectwie Dziaduszyce został odnowiony teren wokół krzyża przy Szkole Podstawowej w Dziaduszycach. Zakres prac obejmował:

-wykonanie krawężnika,

-Odkrzaczenie terenu,

-Wyrównanie terenu,

-Nasadzenie nowych krzewów,

-utwardzenie powierzchni żwirem.

Koszt w/w zadania wyniósł 3 000,00 zł. W przyszłym roku przewiduje się kolejny etap rewitalizacji tego terenu.

Czytaj więcej: Rewitalizacja terenu w Dziaduszycach