Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
wtorek 26 marzec 2019

Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy …

                                                                                                                                                                                                        ...

Realizacja kursu prawa jazdy kat. „B” dl…

Realizacja kursu prawa jazdy kat. „B” dla 6 osób

Informacja dotycząca zmiany wysokości st…

Wójt Gminy Słaboszów działając na podstawie art.  6m  ust.  2a  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.  U. z 2018r. poz. 1454) zawiadamia, że Uchwałą Rady G...

nformacja dotycząca wydawania paczek żyw…

Informacja dotycząca wydawania paczek żywnościowych w miesiącu kwietniu 2019r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020...

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Bezpieczna Małopolska 2018

W dniu 29 października 2018 roku w budynku Urzędu Gminy w Słaboszowie dokonano uroczystego przekazania lekkiego samochodu pożarniczego marki OPEL VIVARO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Słaboszowie, w celu zapewnienia gotowości bojowej OSP Słaboszów, realizowanego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

 

Udział w wydarzeniu wzięli następujący przedstawiciele:

 1. bryg. mgr.inż. Grzegorz Kosiński – Komendant Powiatowy PSP w Miechowie
 2. Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy Słaboszów
 3. Pan Paweł Osikowski – Sekretarz Gminy Słaboszów
 4. Pan Apoloniusz Dulewski – Przewodniczący Rady Gminy w Słaboszowie
 5. Dh Marek Dróżdż – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Słaboszowie
 6. Dh Stanisław Krawiec – Komendant Gminny OSP
 7. Dh Mirosław Chojnacki – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słaboszowie
 8. Dh Czesław Dobrzański – Prezes OSP Słaboszów

 oraz członkowie Zarządu OSP Słaboszów

Zadanie zrealizowano przy udziale następujących środków:

 1. Dotacja Województwa Małopolskiego - 50 000,00 zł.
 2. Środki własne gminy                          - 66 900,00 zł.

          Razem brutto:                                 - 116 900,00 zł.                        

                                 

SZKOLENIE ROTACYJNE MAŁOPOLSKICH TERYTORIALSÓW

SZKOLENIE ROTACYJNE MAŁOPOLSKICH TERYTORIALSÓW

Działania w nieprzyjaznym środowisku, techniki przetrwania, nawigacja, maskowanie na tyłach wroga, planowanie ucieczki. To tylko niektóre zagadnienia z zakresu SERE, będącego częścią najbliższego dwudniowego szkolenia rotacyjnego żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11MBOT), zaplanowanego na 27-28 października.
Zakończone przysięgą wojskową w dniu 14 października br. szesnastodniowe szkolenie podstawowe małopolskich Terytorialsów (tzw. „szesnastka”) było tylko wstępem do pełnego trzyletniego okresu szkolenia. Dopiero po tym czasie żołnierze obrony terytorialnej osiągną pełną gotowość do realizacji zadań w Stałych Rejonach Odpowiedzialności.
W pierwszym roku służby wszyscy żołnierze objęci są szkoleniem teoretycznym SERE na poziomie A, przygotowującym do przetrwania w każdych warunkach, zarówno od strony technicznej, jak i psychologicznej (motywacja, kreatywność, wola przetrwania). Tajemniczo brzmiący skrót SERE to złożona z pierwszych liter czterech angielskich słów „recepta” na przetrwanie: Survival – przetrwanie, Evasion – unikanie (schwytania), Resistance – opór (w razie dostania się do niewoli) i Escape – ucieczka. Choć trzy ostatnie umiejętności dotyczą personelu izolowanego i związane są z działaniami operacyjnymi żołnierzy, to pierwsza – przetrwanie – może się przydać w życiu codziennym poza służbą.
    Kolejne ważne zajęcia, które czekają Terytorialsów na najbliższym szkoleniu rotacyjnym to szkolenie medyczne z zakresu BLS (Basic Life Support). Żołnierze nauczą się wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej, między innymi z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Są to umiejętności, które mogą uratować ludzkie życie, a więc nie do przecenienia w nagłych zdarzeniach.
Do końca 2018 r. w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej planowane jest przeszkolenie około 500 osób. Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać społeczność lokalną i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w WOT, jest nadal aktualne. Kolejne szkolenia podstawowe dla ochotników, którzy nie służyli dotychczas w wojsku,  odbędą się w terminach 17 listopada – 2 grudnia oraz 1 –¬ 16 grudnia, a szkolenia wyrównawcze dla rezerwistów w terminach 24 listopada – 1 grudnia oraz 9 – 16 grudnia. Żołnierze, którzy ukończą szkolenia podstawowe bądź wyrównawcze rozpoczną służbę w 111 Batalionie Lekkiej Piechoty w Rząsce, który do czasu uformowania pozostałych batalionów rekrutuje osoby z całego województwa. Szkolenia rotacyjne żołnierzy odbywają się cyklicznie, obejmując nie mniej niż 2 dni szkoleniowe w miesiącu.
    Formowanie 11MBOT rozpoczęło się w styczniu 2018 r. Terytorialsi mają stanowić wsparcie dla społeczności lokalnej w obliczu zagrożeń niemilitarnych bądź sytuacji kryzysowych. Na wypadek wojny jednostka przeznaczona jest do prowadzenia działań taktycznych samodzielnie lub we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi w swoim Stałym Rejonie Odpowiedzialności, a więc w Małopolsce.
Obecnie w WOT służbę pełni już blisko 15 tys. żołnierzy, w tym 12,5 tys. ochotników oraz 2,5 tys. żołnierzy zawodowych.
Przeprowadzone analizy wskazują, że połowa żołnierzy pełniących TSW posiada wykształcenie średnie, 30% wykształcenie wyższe. Odsetek żołnierzy z wykształceniem gimnazjalnym to niecałe 11% żołnierzy, a co dziesiąty zawodowe.
Ponad 40% żołnierzy TSW posiada wykształcenie techniczne, ponad 33% wykształcenie ogólne, a 15% humanistyczne. Po 3% żołnierzy TSW posiada wykształcenie prawnicze oraz medyczne. Analizy wskazują również, że ponad 60% żołnierzy TSW posiada stałe zatrudnienie (umowa o pracę), a blisko 17% posiada inne formy zatrudnienia (w tym umowę o dzieło, umowę zalecenie). Dodatkowo w formacji służy ponad 15% studentów różnych kierunków.
Żołnierze TSW są ludźmi młodymi, blisko 70% żołnierzy jest wieku 35 lat oraz mniej, żołnierzy w wieku ponad 50 lat jest mniej niż 2% stanu osobowego. Średnia wieku żołnierza TSW to 32 lata. W WOT służbę pełni ponad 10% kobiet, co jest liczbą prawie dwukrotnie większą niż w wojskach operacyjnych.

Oficer prasowy
11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
mjr Bartosz Kubal

Rewitalizacja etap II

W miesiącu październiku nastąpił kolejny etap rewitalizacji terenów gminy w miejscowościach:

-Słaboszów - polegający na uporządkowaniu terenu, nasadzeniu krzewów i utwardzeniu powierzchni żwirem.
-Święcice -  gdzie wykonano obrzeża wokół Kapliczki Pana Jezusa Frasobliwego, które obsypano żwirem i nasadzono nowe krzewy.

Czytaj więcej: Rewitalizacja etap II Czytaj więcej: Rewitalizacja etap II

Informacja

Urząd Gminy informuje, że w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych a co za tym idzie zwiększoną ilością ludzi odwiedzających groby swoich bliskich, 
przed bramą cmentarną od strony remizy OSP w Słaboszowie, została postawiona przenośna ubikacja toitoi.
Ubikacja została ustawiona na prośbę parafian parafii Słaboszów.