Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
niedziela 29 maj 2022

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu …

{nomultithumb} Projekt „Aktywny Słaboszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. N...

Wniosek o udostępnienie informacji publi…

dotyczący informacji na temat wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej.

Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie

  Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-...

Małopolska Niania

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił nabór do projektu "Małopolska Niania 2.0" Szczegóły Projektu w załącznikach

Drzewo dla Klimatu - Szkoła Podstawowa …

W dniu 12 maja br. Powiatowy Doradca ds. klimatu i środowiska - Marzena Wiejak oraz Ekodoradca Małgorzata Wajda zorganizowały  akcję sadzenia  drzewek przy  Szkole Podstawowej im.  Św. Jana Pawła II  ...

Przedłużenie stopni alarmowych BRAWO I CHARLIE - CRP

 

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie nr 132 z dnia 13 maja 2022 wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego BRAWO oraz zarządzenie nr 131 wprowadzające (przedłużenie) trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju.

Stopnie alarmowe obowiązują od 16 maja 2022 r. od godz. 00.00 do 31 maja 2022 r. do godz. 23.59 (jest to przedłużenie okresu obowiązywania  stopnia alarmowego)                                             

Stopień wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

 

Informacja o realizacji projektu - Już pływam

 

Informacja

o realizacji małopolskiego projektu pn. „Już pływam” w 2022 roku

przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

 

 

Zgodnie z umową nr I/253/SJ/419/22 zawartą w dniu 21 marca 2022 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Małopolskiego pomocy finansowej Gminie Słaboszów na realizację w 2022 roku małopolskiego projektu pn. „Już pływam” w ramach zadania Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, prowadzona jest nauka pływania lub doskonalenie sportowych technik pływackich na Krytej pływalni w Miechowie dla 60 uczniów szkół podstawowych Gminy Słaboszów, w tym 30 uczniów Szkoły Podstawowej w Dziaduszycach i 30 uczniów Szkoły Podstawowej w Janowicach.

 

Zaplanowano realizację zajęć na basenie w okresie od dnia 02 kwietnia 2022 r.
do dnia 25 czerwca 2022 r., w dniach (soboty): 2, 9, 23, 30 kwietnia i 7, 21, 28 maja oraz
4, 11, 25 czerwca 2022 r..

Zajęcia nauki pływania odbywają się w 4 grupach 15-osobowych w czasie 20 wyjazdów na basen (2 x 10 wyjazdów po 30 uczniów). Nauka pływania na krytej pływalni jest prowadzona
w jednym czasie dwugodzinnym dla 30 uczniów w 2 grupach przez dwóch wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratowników i opiekunów. Dla każdego uczestnika projektu (grupy) przewidziano zajęcia pozalekcyjne na basenie w wymiarze 20 godzin.

 

Technikę pływania uczniowie zdobywać będą od poznania środowiska wodnego
i zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się na różnego rodzaju zbiornikach wodnych i ich otoczeniu poprzez opanowanie umiejętności przebywania i swobodnego
poruszania się w wodzie oraz wyćwiczenie elementarnych czynności pływackich do zdobycia
podstawowych umiejętności pływania i doskonalenia sportowych technik pływackich.

 

Planowany koszt realizacji projektu wynosi 32600 zł, finansowany środkami: pomocy finansowej Województwa Małopolskiego w kwocie 15400 zł, budżetu Gminy – 17200 zł, w tym 12000 zł  - rodziców uczniów uczestniczących w szkoleniu nauki pływania.

 

Zakłada się, że w rezultacie realizacji projektu zwiększy się liczba uczniów umiejących pływać i bezpiecznie korzystać z różnego rodzaju zbiorników wodnych oraz rozważnie i aktywnie spędzać wolny czas. Zajęcia pozalekcyjne na basenie przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa młodych Małopolan na pływalniach oraz poprawy ich kondycji i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej, stworzą szansę dla rozwoju sportowych talentów i prawidłowego rozwoju młodego pokolenia Gminy Słaboszów.  Realizacja projektu będzie promować bezpieczne zachowanie się
w wodzie. Udział w projekcie zachęci uczniów do uprawiania sportu i rekreacji, co hartuje młody organizm i charakter, uczy wytrwałości, cierpliwości, samodyscypliny, pokory, poprawiając kondycję i koordynację ruchową oraz zapobiegając wadom postawy i skrzywień kręgosłupa. 

 

 

Aniela Kruczek

Kierownik Gminnego Zespołu

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Szczepienie lisów

Stosownie do § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737)

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w dniach: od 25 do 29 kwietnia 2022 r. na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

  1. nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu,

  2. kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji,

  3. nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Szczegółowych informacji dotyczących szczepienia lisów udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie.

Trzeci stopień alarmowy CRP na terenie całego kraju

 

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie nr 88 z dnia 14 kwietnia 2022 wprowadzające (przedłużenie) trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju.

Stopień alarmowy obowiązuje od 16 kwietnia 2022 r. od godz. 00.00 do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23.59 (jest to przedłużenie okresu obowiązywania 3. stopnia alarmowego)                                             

Stopień wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.