Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
czwartek 20 czerwiec 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zada…

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁABOSZOWIE Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uc...

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka P…

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie dot. udziału w komisji konkursowej

SZKODY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W GMINAC…

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym(suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymr...

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE JEDNOS…

Gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP i MDP odbyły się 9 czerwca 2019 roku na boisku sportowym w Słaboszowie. Zaproszeni goście biorący udział w zawodach to: 1.Pani Marta Vozsnak - Wójt Gmi...

INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH DLA DZIEC…

Jak co roku już od 20 lat wysyłamy dzieci na kolonie letnie nad Polskie morze. Jest to kolonia współfinansowana przez KRUS.

Rozmiar tekstu:

I N F O R M A C J A
D L A    R O D Z I N    W I E L O D Z I E T N Y C H    3+

Z A K W A L I F I K O W A N Y C H    D O   P R O J E K T U
„P I E R W S Z Y    D Z W O N E K” W  2015   R O K U        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie uprzejmie informuje, że Zarząd  Województwa Małopolskiego uchwałą Nr 650/15 z dnia 28 maja 2015r ustalił kwotę wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ w wysokości  120,00zł  na jednego ucznia.

Jednocześnie informujemy,  że zgodnie z zapisami regulaminu projektu „Pierwszy dzwonek” okres kwalifikowalności  wydatków rozpoczyna się od dnia 01 czerwca 2015 roku i trwał będzie do dnia 30 września 2015 roku.
     Wszelkich dodatkowych informacji o projekcie udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie, pokoje Nr: 9 lub 11.
Tel: (41) 3810055 lub (41)  3847113.

Kierownik GOPS
/-/ Wanda Zientara