Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
czwartek 20 czerwiec 2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zada…

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁABOSZOWIE Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uc...

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka P…

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie dot. udziału w komisji konkursowej

SZKODY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W GMINAC…

Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym(suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymr...

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE JEDNOS…

Gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP i MDP odbyły się 9 czerwca 2019 roku na boisku sportowym w Słaboszowie. Zaproszeni goście biorący udział w zawodach to: 1.Pani Marta Vozsnak - Wójt Gmi...

INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH DLA DZIEC…

Jak co roku już od 20 lat wysyłamy dzieci na kolonie letnie nad Polskie morze. Jest to kolonia współfinansowana przez KRUS.

Rozmiar tekstu:

I N F O R M A C J A
D L A    R O D Z I N    W I E L O D Z I E T N Y C H


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje o możliwości otrzymania wsparcia finansowego w projekcie „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych  „3+”.

Wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych na rok szkolny 2015/16, w tym artykułów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Wsparcie udzielane będzie dla uczniów z rodzin wielodzietnych tj. rodzin składających się z rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego oraz  3  lub więcej dzieci, z których przynajmniej jedno jest uczniem, po złożeniu deklaracji uczestnictwa w projekcie „ Pierwszy dzwonek” wraz z wymaganymi dokumentami. Pełnoletni uczeń składa deklaracje samodzielnie. Wsparcie udzielane będzie dla rodzin, w których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego  na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (j.t  Dz. U. z 2015 r., poz. 163) tj. 684 zł netto na osobę w rodzinie.
           Projekt „Pierwszy dzwonek” dotyczy  dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Słaboszów tj:
1)  dzieci do 18 roku życia
2) pozostających na utrzymaniu rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego dzieci do   24 roku życia, uczących się lub studiujących w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, lub
3) pozostających na utrzymaniu rodziców lub rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego dzieci do  25 roku życia, legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wsparcie finansowe przysługiwać będzie dla uczniów  szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.
           Zainteresowani rodzice bądź pełnoletni uczniowie mogą się zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie pokój Nr 9 lub 11 w  celu odebrania druków deklaracji uczestnictwa w projekcie od poniedziałku  do piątku w godzinach: 07.30-15.30.
Druki deklaracji j/w stanowią również załącznik  do niniejszej informacji i mogą być pobrane ze strony:  www.slaboszow.pl Do deklaracji uczestnictwa w projekcie należy dołączyć następujące dokumenty, w przypadku gdy będą dotyczyć danej rodziny,:  
-  zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy (brutto i netto) za miesiąc kwiecień 2015r.

-  odcinek renty lub emerytury za miesiąc kwiecień 2015 r.,
-  zaświadczenie o posiadaniu bądź nie/posiadaniu gospodarstwa rolnego,
-  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka,
-  inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów przez członków rodziny,
-  zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzające kontynuowanie przez  dziecko nauki.
Ostateczny termin złożenia deklaracji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słaboszowie upływa dnia 14 maja 2015r.

Załączniki:
Pobierz plik (Pierwszy_dzwonek.pdf)Pierwszy_dzwonek.pdf[ ]59 kB